FAYDALI KEÇİDLƏR

http://www.president.az – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı

http://www.science.gov.az/az/index.php – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının saytı

http://www.anl.az/ – Azərbaycan Milli Kitabxanasının saytı

http://www.preslib.az/ – Prezident Kitabxanasının saytı

http://www.heydar-aliyev-foundation.org/ – Heydər Əliyev Fondunun saytı

http://iriran.ru/ – Институт российской истории РАН