YENİ STRUKTUR

 

Müdiriyyət:

1. Direktor

2. Elmi işlər üzrə direktor müavini - 2

3. Ümumi işlər üzrə direktor müavini

4. Elmi katib

1.«Azərbaycanın qədim tarixi» şöbəsi

2.«Azərbaycanın orta əsrlər tarixi» şöbəsi

3. «Azərbaycanın yeni tarixi» şöbəsi

4.«Azərbaycanın müasir tarixi» şöbəsi

5.«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi» şöbəsi

6. «Heydər  Əliyev  Elmi Tədqiqat» şöbəsi

7.«Azərbaycanın tarixi coğrafiyası» şöbəsi

8.«Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri tarixi» şöbəsi (XVIII əsrdən)

9.«Qafqaz tarixi» şöbəsi (XVIII əsrdən)

10. «Əhali tarixi və tarixi demoqrafiya» şöbəsi

      1. Əhali tarixi elmi-tədqiqat qrupu
      2. Deportasiyalar və soyqırımları tarixi elmi-tədqiqat qrupu

11.«Qarabağ tarixi» şöbəsi (XVIII əsrdən)

12.«Azərbaycan diasporunun tarixi» şöbəsi

13.«Ümumi tarix» şöbəsi

       1. Rusiya və Avropa ölkələri tarixi elmi-tədqiqat qrupu
       2. Amerika tarixi elmi-tədqiqat qrupu

14. İnformasiya mərkəzi

15. Tərcümə və Nəşriyyat işləri şöbəsi

16. «Dərbənd tarixi» şöbəsi (elmi-tədqiqat qrupu)

17. «Borçalı tarixi» şöbəsi (elmi-tədqiqat qrupu)

 

Elmi arxiv

İİHH

Mühasibat