“TƏRCÜMƏ VƏ NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ” ŞÖBƏSİ
Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsi Tarix İnstitutunda həyata keçirilən struktur islahatlarına müvafiq olaraq 2010-cu ildə müstəqil “Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsi yaradılmışdır. Şöbəyə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Babayev rəhbərlik edir. Şöbədə 5 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 3 nəfəri elmi işçi, iki nəfəri isə kiçik elmi işçidir.

Şöbənin fəaliyyətinə institut əməkdaşlarının elmi əsərlərinin və monoqrafiyalarının nəşrə hazırlanması, Tarix İnstitutunun “Elmi Əsərləri”nin çapa hazırlanması və nəşri, institutun internet portalının müvafiq materiallarla, o cümlədən tərcümə materialları ilə təmin olunması daxildir. 

 

“Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşları:

1. Əliyeva İradə Hacıəli qızı elmi işçi
2. Məmmədova Ülviyyə Nurəddin qızı elmi işçi
4. Muradova Tünzalə İsmayıl qızı kiçik elmi işçi
5. Həmidov Məmməd Əhməd oğlu kiçik elmi işçi
 
“Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsinin fəaliyyətinə  cəlb olunan əmək¬daşlar:
 
1. Babayev Tofiq Ağababa oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, şöbə müdiri 
2. Quluzadə Təranə Nəsimi qızı elmi işçi
3. Abbasov Əvəz İdris oğlu elmi işçi