“QARABAĞ TARİXİ” ŞÖBƏSİ

 

Qarabağ tarixi” şöbəsi Tarix İnstitutunda həyata keçirilən struktur islahatlarına müvafiq olaraq 2011-ci il yanvarın 24-də yaradılmışdır. Şöbəyə t.e.d. Q.Ə.Hacıyev rəhbərlik edir.

“Qarabağ tarixi” şöbəsində əməkdaşlarının sayı 7 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri şöbə müdiri, 1 nəfəri böyük elmi işçi, 5 nəfəri kiçik elmi işçidir. Şöbənin əsas istiqamətini XIX-XXI əsrin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının Qarabağ regionunun siyasi, sosial-iqtisadi, mədəniyyət tarixi və o cümlədən XIX əsrin I yarısında Rusiya imperiyası tərəfindən ermənilərin Şimali Azərbaycanın Qarabağ regionu ərazilərinə köçürülməsi və bu siyasətin Azərbaycan xalqı üçün törətdiyi fəlakətlərin nəticələri, XX əsrdə SSRİ dövlətinin antiazərbaycan siyasəti və müasir dövrdə Rusiya Federasiyası, ABŞ, Fransa və digər dövlətlərin Ermənistan – Azərbaycan – Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduqları mövqe, bu münaqişənin yaradılması tarixi və digər elmi məsələlər təşkil edir.

“Qarabağ tarixi” şöbəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlar:
 
1. Hacıyev Qasım Əhəd oğlu   tarix elmləri doktoru, şöbə müdiri
2. Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
 
 
“Qarabağ tarixi” şöbəsinin fəaliyyətinə  cəlb olunan əmək¬daşlar: