«AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI» ŞÖBƏSİ

«Azərbaycanın tarixi coğrafiyası» şöbəsi AMEA Rəyasət Heyətinin 2002-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə 3 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri böyük elmi işçi, 1 nəfəri elmi işçi, bir nəfəri isə kiçik elmi işçidir.

Şöbə ən qədim zamanlardan müasir dövrədək Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının tədqiqi ilə məşğuldur.

İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birlikdə nəşr etdikləri «Azərbaycanın tarixi atlası»nın çapa hazırlanması və nəşrində şöbənin bir nəfər elmi işçisi və bir nəfər kiçik elmi işçisi iştirak etmişlər.

«Azərbaycanın tarixi coğrafiyası» şöbəsi AMEA Rəyasət Heyətinin 2002-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə 3 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri böyük elmi işçi, 1 nəfəri elmi işçi, bir nəfəri isə kiçik elmi işçidir.
Şöbə ən qədim zamanlardan müasir dövrədək Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının tədqiqi ilə məşğuldur. 
İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birlikdə nəşr etdikləri «Azərbaycanın tarixi atlası»nın çapa hazırlanması və nəşrində şöbənin bir nəfər elmi işçisi və bir nəfər kiçik elmi işçisi iştirak etmişlər.
 
“Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” şöbəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlar:
 
1. Budaqova Sahibə İbrahim qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
3. Talıbov Akif Rauf oğlu kiçik elmi işçi
 
 
“Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” şöbəsinin fəaliyyətinə cəlb olunan əməkdaşlar:
 
1. Məmmədova Fəridə Cəfər qızı    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, şöbə rəhbəri