«AZƏRBAYCANIN BEYNƏLBEYNALXALQ ƏLAQƏLƏRİ TARİXİ» ŞÖBƏSİ
«Azərbaycanın beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi» şöbəsi 2002-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbəyə 2002-2009-cu illərdə tarix elmləri doktoru S.A.Sayadov rəhbərlik etmişdir. 2011-ci ildən şöbəyə tarix elmləri doktoru, professor H.C.Əlibəyli rəhbərlik edir. Şöbədə 21 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri şöbə rəhbəri, 3 nəfəri aparıcı elmi işçi, 5 nəfəri böyük elmi işçi, 6 nəfəri elmi işçi, 6 nəfəri kiçik elmi işçidir.

Şöbədə aparılan tədqiqat işlərinin xronoloji çərçivəsi Azərbaycan tarixinin XVIII əsrdən bu günə qədərki dövrünü əhatə edir.

Şöbənin elmi fəaliyyəti XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlində Azərbaycan xanlıqlarının beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Beynalxalq Cümhuriyyətinin xarici siyasət tarixi məsələləri, Azərbaycan SSR-in 1920-1991-ci illərdə keçmiş SSRİ dövləti tərkibində beynəlbeynalxalq iqtisadi və mədəni əlaqələr tarixi məsələləri və müasir Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsipləri və istiqamətləri, onun dünya dövlətləri və müxtəlif beynəlbeynalxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətləri, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri və digər aktual elmi problemlərin konkret tədqiqinə yönəldilmişdir. 2010-cu ildə Tarix İnstitutunda həyata keçirilən struktur islahatlarına müvafiq olaraq «Azərbaycanın qonşu beynalxalqlarla əlaqələri və xanlıqlar dövrü tarixi» şöbəsi «Azərbaycanın beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi» şöbəsi ilə birləşdirilmişdir. «Azərbaycanın qonşu beynalxalqlarla əlaqələri və xanlıqlar dövrü tarixi» şöbəsinə 1966-1967-ci illərdə H.B.Abdullayev, 1967-1972-ci illərdə AMEA-nın müxbir üzvü M.Ə.İsmayılov, 1972-1996-cı illərdə F.M.Əliyev, 1996-cı ilin noyabrından 2010-cu ilədək isə T.T.Mustafazadə rəhbərlik etmişlər.

1991-ci ilədək Azərbaycanın Rusiya və Qafqaz beynalxalqları ilə əlaqələri şöbənin əsas tədqiqat istiqaməti olmuş, XX əsrin 90-cı illərindən isə başlayaraq Osmanlı İmperiyası və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələr və ayrı-ayrı Azərbaycan xanlıqlarının tarixinin yeni konsepsiyaya uyğun olaraq araşdırılması da başlıca tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

Şöbə əməkdaşları VII cildlik «Azərbaycan tarixi»nin III və VII cildlərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişlər.

 

“Azərbaycanın beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi” şöbəsində fəaliyyət göstərən əmək­daşlar:

“Azərbaycanın beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi” şöbəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlar:
 
1. Əlibəyli Həsən Cahangir oğlu tarix elmləri doktoru, prof., şöbə rəhbəri
2. Sayadov Oqtay Sayad oğlu   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
3. Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
4. İsgəndərova Mərziyyə Sabir qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi
5. Ələkbərov Əzizağa Bəhram oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
6. Qurbanova Çimnaz Əli qızı   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
7. Gözəlova Nigar Rövşən qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
8. Hacıyeva Səidə Müzəffər qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
9. Xanbabayeva Mehri Hacı qızı riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
10. Bayramova Nailə Şafaddin qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi
11. Hüseynov Elnur İsmayıl oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi
18. Fərəcov Mehman Rəfi oğlu   kiçik elmi işçi
19. Quliyeva Sevinc Arif qızı   kiçik elmi işçi
 
“Azərbaycanın beynəlbeynalxalq əlaqələri tarixi” şöbəsinin fəaliyyətinə cəlb olunan əməkdaşlar:
 
1. Məmmədov Süleyman Abbas oğlu tarix elmləri doktoru, prof., aparıcı elmi işçi 
2. Gözəlova Yeganə Hafiz qızı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
3. Sayadov Elxan Sayad oğlu   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi