AMEA A.A.BAKIXANOV ADINA TARİX İNSTİTUTUNUN ELMİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Azərbaycanın ən qədim zamanlardan başlayaraq bu günə qədərki tarixinin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəniyyət problemlərinin tədqiqi:

 • Azərbaycan ərazisində ən qədim zamanlardan başlayaraq gedən etnik proseslər;

 • Azərbaycan xalqının formalaşması;

 • Azərbaycan xalqının milli dövlət konsepsiyası;

 • Azərbaycan dövlətçiliyi problemləri;

 • Azərbaycan ziyalılarının formalaşması və təşəkkülü, onların ölkənin inkişafında rolu, siyasi, dini cərəyanların tədqiqi;

 • Azərbaycanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı problemləri;

 • Dövrlər üzrə Azərbaycan xalqının etnogenezi, dövrlər üzrə Azərbaycan xalqının mədəniyyəti;

 • Qafqazşünaslıq;

 • Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti;

 • Azərbaycan və Qafqaz müasir dünya siyasətində;

 • Ümumi tarix;

 • Rusiya və Avropa ölkələri tarixi;

 • Əhali tarixi və tarixi demoqrafiya, şəhərlər tarixi;

 • Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri tarixi;

 • Azərbaycanın yeni tarixi;

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi;

 • Azərbaycanın müasir dövrü tarixinin aktual problemləri;

 • H.Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin tədqiqi, Heydər Əliyevin irsi, ictimai-iqtisadi islahatlar.